top of page

Bireysel Mindfulness Danışmanlığı

Bireysel danışmanlıklar bir grup ile çalışmaya müsait ya da istekli olmayan kişiler tarafından tercih edilen çalışma yöntemidir. Bu yöntem ile önceden belirlenen zaman aralıklarında düzenli görüşme ve çalışmalar yapılmaktadır.

Farkındalık 

Bütün çalışmaların temelinde yatan kök egzersiz, uyanık bir bilinci geliştirmek adına yapılan bütünsel farkındalık egzersizidir.

Beden ve zihin müdehaleleri kullanılarak mindfulness becerisi desteklenir. 

Kabul

Duyguların farkındalığına yönelik yapılan bütün çalışmalar ile yöneldiğimiz tutum, olan şartlar ile birlikte huzurla var olabilme arayışıdır. Yapılan egzersizler ile farkındalık çerçevesinde kabul tutumu geliştirilir.

Şefkat

Bireysel buluşmalarda katılımcının özel ihtiyaçlarına yönelik bir program katılımcıyla birlikte oluşturulur. Öz-şefkatli farkındalık ise tüm buluşmaların çatısını oluşturan koruyucu yaklaşımdır. 

Çalıştığımız Yöntemler

Mindfulness Temelli Meditasyon ve Hareket Müdahaleleri

Stres Danışmanlığı

Mindfulness Temelli

Öz-Keşif ve Meditasyon 

Danışmanlığı

Görüşme Talebi Oluştur

Mesajınızı aldık!
bottom of page